Προληπτική Ορθοδοντική

Προληπτική ορθοδοντική

Η πρώιμη και προληπτική ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση της σοβαρότητας ενός εξελισσόμενου προβλήματος ή ακόμη να συμβάλλει στην εξάλειψή του. Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε μελλοντική ολοκληρωμένη ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να είναι απλούστερη ή να μην χρειάζεται καθόλου.

Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι ορισμένα ορθοδοντικά προβλήματα που διαγιγνώσκονται ήδη από τα στάδια της νεογιλής ή μικτής οδοντοφυΐας μπορούν να βελτιωθούν ή ακόμη και να διορθωθούν πλήρως με απλές μεθόδους.

Προληπτική ορθοδοντική και στόχοι

Η προληπτική ορθοδοντική θεραπεία έχει ως βασικούς στόχους:

Διατήρηση χώρων

Η διατήρηση χώρων εντός των οδοντικών τόξων ενδείκνυται σε περιπτώσεις πρόωρης απώλειας των νεογιλών δοντιών και σε περιπτώσεις ήπιου συνωστισμού προκειμένου να αποφευχθεί μελλοντική ορθοδοντική θεραπεία με εξαγωγή μόνιμων δοντιών. Το είδος των ορθοδοντικών συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία εξαρτώνται από το πού εντοπίζεται το πρόβλημα και το στάδιο της οδοντικής ανάπτυξης του παιδιού.

Προληπτικές ορθοδοντικές μέθοδοι για την αποφυγή εγκλεισμού των κυνοδόντων

Οι κυνόδοντες της άνω γνάθου είναι τα πιο συχνά έγκλειστα δόντια. Αυτό συμβαίνει γιατί το οδοντικό τους σπέρμα βρίσκεται πολύ ψηλά στην άνω γνάθο και η διαδρομή τους για να φτάσουν στο στόμα είναι μεγάλη.

Η μη φυσιολογική διεύθυνση ανατολής των κυνοδόντων μπορεί να διαγνωστεί στο στάδιο της μικτής οδοντοφυΐας.  

Πολλές ορθοδοντικές πρώιμες παρεμβάσεις και μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να:

Με την προληπτική ορθοδοντική εξέταση του παιδιού σας και τις απαραίτητες ακτινογραφίες μπορούμε να προτείνουμε και να εφαρμόσουμε, εάν κριθεί απαραίτητο, την πιο ενδεδειγμένη μέθοδο για πρόληψη εγκλεισμού των κυνοδόντων.

Έλεγχος και διακοπή βλαβερών έξεων

Η πλειοψηφία των παιδιών υιοθετεί συνήθειες όπως η χρήση πιπίλας, η απομύζηση (πιπίλισμα) του ή των δαχτύλων και η κατάποση με προώθηση της γλώσσας.

Εάν αυτές οι συνήθειες ελεγχθούν και σταματήσουν όσο το παιδί έχει ακόμη την νεογιλή του οδοντοφυΐα (παιδικά δόντια), τα αποτελέσματά τους είναι από ελάχιστα έως ανύπαρκτα. Ωστόσο, εάν αυτές οι συνήθειες συνεχιστούν κατά το στάδιο της μικτής οδοντοφυΐας, η ανάπτυξη κάποιας μορφής ορθοδοντικού προβλήματος στα δόντια ή/και στον σκελετό των γνάθων είναι εμφανής.

Τα ορθοδοντικά προβλήματα αναπτύσσονται λόγω της πίεσης που ασκούν τα δάχτυλα στα πάνω και κάτω μπροστινά δόντια καθώς και από την ανάπτυξη αρνητικής πίεσης στην στοματική κοιλότητα από τις δυνάμεις που ασκούν τα χείλη, οι παρειές και η γλώσσα κατά την κίνηση της απομύζησης (πιπίλισμα) του ή των δαχτύλων.

Τα αποτέλεσμα είναι ότι:

Οι ορθοδοντικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν ως στόχο να αποτρέψουν την τοποθέτηση του ή των δαχτύλων στο στόμα και να οδηγήσουν τη γλώσσα στην φυσιολογική της θέση, η οποία είναι στην οροφή του στόματος και όχι μεταξύ των άνω και κάτω μπροστινών δοντιών.

Επίσης, η ψυχολογική συμβουλευτική με ενδυνάμωση και υποστήριξη έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχή συνεργασία μεταξύ της ορθοδοντικής και τεχνικών από άλλα επιστημονικά πεδία όπως η ψυχολογία, η καθοδήγηση και η λογοθεραπεία.