Ορθοδοντική Παιδιών

Ορθοδοντική Παιδιών

Σύμφωνα με τις οδηγίες διεθνώς αναγνωρισμένων επαγγελματικών φορέων όπως η Αμερικανική Ομοσπονδία Ορθοδοντικών (American Association of Orthodontists-AAO) αναφορικά με την Ορθοδοντική Παιδιών, η ιδανική ηλικία για την πρώτη επίσκεψη στον Ειδικό Ορθοδοντικό είναι η ηλικία των 7 ετών. Σε αυτή την ηλικία, η παιδική οδοντοφυΐα είναι μικτή και αποτελείται από νεογιλά (παιδικά) και μόνιμα δόντια. Η αρχική εξέταση στο στάδιο αυτό βοηθά να αξιολογήσουμε εάν τα μόνιμα δόντια ανατέλλουν με την σωστή σειρά και στην σωστή θέση κι εάν τα σκελετικά στοιχεία των γνάθων και του προσώπου αυξάνονται φυσιολογικά. Επιπλέον, η έγκαιρη διάγνωση οποιουδήποτε υπάρχοντος ή δυναμικά εξελισσόμενου ορθοδοντικού προβλήματος είναι το πρώτο βήμα στην λήψη αποφάσεων σχετικά με το ιδανικό χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ξεκινήσει η ορθοδοντική θεραπεία, το είδος και η εκτιμώμενη διάρκεια αυτής καθώς και την αξιολόγηση των παρενεργειών από την μη θεραπεία του προβλήματος.

Θα πρέπει ωστόσο να επισκεφθείτε έναν Ειδικό Ορθοδοντικό ακόμη κι εάν το παιδί σας είναι μικρότερο των 7 ετών σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι κάτι που σχετίζεται με τα δόντια ή τις γνάθους του δεν σας φαίνεται φυσιολογικό. Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα προβλημάτων που μπορεί να παρατηρήσετε στο παιδί σας και αποτελούν ένδειξη για επίσκεψη σε Ειδικό Ορθοδοντικό.