Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου

Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου

Η Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου (ΑΑΥ) είναι ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα που χαρακτηρίζεται από διακοπή της αναπνοής ή μείωση της ροής του αέρα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επηρεάζει τόσο τους ενήλικες όσο και τα παιδιά και το ροχαλητό μπορεί να είναι ένα εμφανές σύμπτωμα του προβλήματος.

Οι ενήλικες με Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου έχουν την αίσθηση ότι είναι κουρασμένοι όταν ξυπνούν το πρωί και αναφέρουν αυξημένη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο τροχαίων και άλλων ατυχημάτων και νευρογνωστικών ή/και καρδιαγγειακών προβλημάτων όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα των επαναλαμβανόμενων διεγέρσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος, ασφυξίας κατά τον ύπνο και μειωμένων ωρών βαθύ ύπνου, τα οποία δεν επιτρέπουν πραγματική ξεκούραση και ανάκαμψη του σώματος. Η ΑΑΥ προσβάλλει το 10% – 40% των ενηλικών ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται σε υπέρβαρα και ηλικιωμένα άτομα σε όλους τους πληθυσμούς, ανεξαρτήτου εθνικότητας.

Οι επιβλαβείς επιπτώσεις της Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου στη γενική υγεία είναι εμφανείς όχι μόνο στους ενήλικες αλλά και στα παιδιά, καθώς η παιδιατρική Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου περιορίζει τη φυσιολογική σωματική ανάπτυξη και προκαλεί παρόμοια κόπωση με αυτή των ενηλίκων και καρδιαγγειακές επιπτώσεις όπως υπέρταση και μειωμένη καρδιακή λειτουργία. Επιπλέον,  η ΑΑΥ μπορεί να ευθύνεται για νευρογνωστικές και συμπεριφορικές παρεκκλίσεις όπως μαθησιακά προβλήματα, διαταραχές ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), νυχτερινή ενούρηση και ροχαλητό. Η παιδιατρική ΑΑΥ προσβάλλει το 1% – 10% των παιδιών.

Παρά τα σχετικά υψηλά ποσοστά ασθενών που πάσχουν από Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου, είναι μια κατάσταση που παραμένει αδιάγνωστη τουλάχιστον στο 80% των ατόμων με μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα. Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι ενήλικες που υποφέρουν από το πρόβλημα όσο και οι γονείς παιδιών με ΑΑΥ δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της πάθησης και την σημασία της. Τα σοβαρά γενικά προβλήματα υγείας που συνοδεύουν την ΑΑΥ υπογραμμίζουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της.

Εξέταση για την Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου

Η ιδανική διαγνωστική εξέταση για την ΑΑΥ είναι το πολυυπνογράφημα που μετρά πόσες φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας υπάρχει διακοπή της αναπνοής, μείωση της ροής αέρα και της συγκέντρωσης οξυγόνου στο αίμα. Η εξέταση αυτή γίνεται από ειδικούς ιατρούς. Ωστόσο, κατά την διαδικασία της αρχικής ορθοδοντικής αξιολόγησης και διάγνωσης εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους συμπτωματικού ελέγχου που «χτυπούν το καμπανάκι» για την πιθανή ύπαρξη αναπνευστικής διαταραχής που σχετίζεται με τον ύπνο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνεργαζόμαστε με ειδικούς ιατρούς που παρέχουν ανεκτίμητη βοήθεια στη συνολική προσέγγιση και σωστή διαχείριση κάθε μεμονωμένης περίπτωσης.

Αρκετά οδοντογναθικά προβλήματα συνοδεύονται από ανατομικές ανεπάρκειες των ανώτερων αεραγωγών (μύτη και φάρυγγα) όπως στενώσεις και μειωμένο εύρος. Αρκετές ορθοδοντικές παρεμβάσεις βελτιώνουν τις ανατομικές διαστάσεις και τις λειτουργικές παραμέτρους στους ανώτερους αεραγωγούς, γεγονός που οδηγεί σε βελτιωμένη ροή αέρα εντός αυτών.

Εκτός από τις διάφορες ορθοδοντικές προσεγγίσεις, η Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου σε ενήλικες μπορεί να αντιμετωπιστεί με ειδικά σχεδιασμένες ορθοδοντικές κινητές συσκευές που φοριούνται τη νύχτα. Αυτές οι συσκευές κρατούν την κάτω γνάθο σε πιο πρόσθια θέση,  μειώνουν σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα της ΑΑΥ ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιλύουν πλήρως το πρόβλημα, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασθενής συνεργάζεται και τις φοράει.

Δεδομένης της διεθνούς μας αναγνώρισης με βραβεία επιστημονικής έρευνας για τις επιπτώσεις διάφορων ορθοδοντικών θεραπειών στους ανώτερους αεραγωγούς και της εκτεταμένης κλινικής εμπειρίας μας στην εφαρμογή των πιο τεκμηριωμένων, κλινικών μεθόδων αιχμής στην αντιμετώπιση ασθενών με ΑΑΥ, μια συμβουλευτική συνεδρία μαζί μας θα σας παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που μπορεί να χρειάζεστε για εσάς ή το παιδί σας σχετικά με τις ενδεδειγμένες λύσεις που σχετίζονται με την ορθοδοντική, τους ανώτερους αεραγωγούς και τις αναπνευστικές διαταραχές ύπνου, όπως η αποφρακτική άπνοια ύπνου.