Υπηρεσίες

Όλες οι υπηρεσίες και όλα τα στάδια της ορθοδοντικής θεραπείας, από την πρώτη εξέταση και την λήψη διαγνωστικών στοιχείων έως την αφαίρεση των ορθοδοντικών συσκευών στο τέλος της θεραπείας και την εφαρμογή της συγκράτησης του τελικού αποτελέσματος, πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την Dr Αλεξάνδρα Κ. Παπαδοπούλου και όχι από βοηθητικό προσωπικό του ιατρείου ή μη Ειδικό Ορθοδοντικό.

Η ορθοδοντική διάγνωση και θεραπεία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της συνολικής φροντίδας της στοματικής υγείας και της υγείας γενικότερα. Τα ίσια δόντια και η φυσιολογική ανάπτυξη και θέση των γύρω από αυτά σκελετικών ιστών όχι μόνο δημιουργούν ένα όμορφο χαμόγελο που συνοδεύεται από ένα ισορροπημένο και αρμονικό από πλευράς αισθητικής πρόσωπο αλλά συμβάλουν επίσης στην σωστή εκτέλεση λειτουργιών όπως η μάσηση, η ομιλία και η αναπνοή. 

Η ολιστική μας φιλοσοφία στη φροντίδα των ασθενών και οι εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες βασίζονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε ασθενούς, διασφαλίζουν τη δημιουργία ενός υπέροχου, ισορροπημένου, αρμονικού και υγιούς χαμόγελου και προσώπου για τα παιδιά ή τους ενήλικες ασθενείς μας,  στοιχεία που αποτελούν πολύτιμα εργαλεία αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης για την βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής.