Συνέδριο Ινδικής Ορθοδοντικής Εταιρείας
Διαβάστε το άρθρο

Αθήνα 2022, Συνέδριο Ινδικής Ορθοδοντικής Εταιρείας

Ετήσιο Συνέδριο Ινδικής Ορθοδοντικής Εταιρείας

Ομιλίες με τίτλους:

  • Adjunctive interventions in Class III treatment. Can TADs expand the limits? 
  • Rapid Maxillary Expansion and its effects on the upper airways. Challenges and limitations.