Περιστατικό 9

Έφηβη (μόνιμη οδοντοφυΐα)

Προβλήματα

Στενή άνω γνάθος

Ετερόπλευρη οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση

Παρέκκλιση κάτω γνάθου προς τα αριστερά και ασυμμετρία σύγκλεισης
Δυσαρμονία λειτουργίας κάτω γνάθου

Συγγενής έλλειψη κάτω αριστερού 2ου προγόμφιου και παραμονή 2ου νεογιλού γομφίου

Θεραπεία

Οδοντοπροσωπική ορθοπεδική γνάθων

Ορθοδοντική θεραπεία (συμβατικά σιδεράκια)

Διατήρηση 2ου νεογιλού γομφίου (άριστη κατάσταση εξασφαλίζει μακροχρόνια βιωσιμότητα)