Περιστατικό 8

Ενήλικας (μόνιμη οδοντοφυΐα)

Προβλήματα

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση (άνω πλάγιων τομέων) και συνωστισμός

Θεραπεία

Διαφανείς νάρθηκες