Περιστατικό 7

Έφηβη (μόνιμη οδοντοφυΐα)

Προβλήματα

Πρόσθια ανεωγμένη δήξη

Ήπιος συνωστισμός

Μειωμένη προβολή άνω τομέων στο χαμόγελο

Θεραπεία

Διαφανείς νάρθηκες