Περιστατικό 6

Παιδί (νεογιλή οδοντοφυΐα: παιδικά δόντια)

Προβλήματα

Στενή άνω γνάθος
Δυσαρμονία εγκάρσιας σχέσης γνάθων και οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση
Παρέκκλιση κάτω γνάθου προς τα αριστερά και ασυμμετρία σύγκλεισης
Δυσαρμονία λειτουργίας κάτω γνάθου

Θεραπεία

Οδοντοπροσωπική ορθοπεδική γνάθων (διεύρυνση άνω γνάθου)
Παρακολούθηση διάπλασης και αύξησης