Περιστατικό 5

Παιδί (μικτή οδοντοφυΐα: συνδυασμός παιδικών και μόνιμων δοντιών)

Προβλήματα

Πρόσθια ανεωγμένη δήξη λόγω βλαβερής έξης (απομύζηση/πιπίλισμα δαχτύλου)

Θεραπεία

Συσκευή διακοπής έξης
Παρακολούθηση διάπλασης και αύξησης