Περιστατικό 4

Παιδί (μικτή οδοντοφυΐα: συνδυασμός παιδικών και μόνιμων δοντιών)

Προβλήματα

Στενή άνω γνάθος

Δυσαρμονία προσθιοπίσθιας σχέσης των γνάθων

Οπισθογναθισμός άνω γνάθου

Πρόσθια και οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση

Μειωμένη προβολή άνω χείλους στο προφίλ

Θεραπεία

Οδοντοπροσωπική ορθοπεδική γνάθων