Περιστατικό 3

Έφηβη (μόνιμη οδοντοφυΐα)

Προβλήματα

Στενή άνω γνάθος

Δυσαρμονία προσθιοπίσθιας σχέσης των γνάθων

Οπισθογναθισμός κάτω γνάθου

Αυξημένη οριζόντια πρόταξη (απόσταση μεταξύ άνω και κάτω τομέων)

Πρόσθια ανεωγμένη δήξη

Θεραπεία

Οδοντοπροσωπική ορθοπεδική γνάθων

Ορθοδοντική θεραπεία (συμβατικά σιδεράκια)