Περιστατικό 2

Παιδί (μικτή οδοντοφυΐα: συνδυασμός παιδικών και μόνιμων δοντιών)

Προβλήματα

Δυσαρμονία προσθιοπίσθιας σχέσης των γνάθων

Σοβαρός οπισθογναθισμός κάτω γνάθου

Αυξημένη οριζόντια πρόταξη (απόσταση μεταξύ άνω και κάτω τομέων)

Θεραπεία

Οδοντοπροσωπική ορθοπεδική γνάθων

Ορθοδοντική θεραπεία (συμβατικά σιδεράκια)