Περιστατικό 19

Έφηβη – Νεαρή ενήλικας (μόνιμη οδοντοφυΐα)

Προβλήματα

Σημαντικά στενή άνω γνάθος

Δυσαρμονία προσθιοπίσθιας σχέσης των γνάθων

Οπισθογναθισμός κάτω γνάθου

Σοβαρός άνω και μέτριος κάτω συνωστισμός

Σοβαρή Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου (AAY)

Θεραπεία

Διεύρυνση άνω γνάθου

Εξαγωγή 4 προγομφίων

Ορθοδοντική θεραπεία (συμβατικά σιδεράκια)

Ορθογναθική χειρουργική (διόρθωση κάτω γνάθου)