Περιστατικό 18

Ενήλικας (μόνιμη οδοντοφυΐα)

Προβλήματα

Δυσαρμονία προσθιοπίσθιας σχέσης των γνάθων

Οπισθογναθισμός άνω γνάθου & προγναθισμός με ασυμμετρία κάτω γνάθου

Πρόσθια και οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση

Μειωμένη προβολή άνω χείλους στο προφίλ

Σοβαρή τάση γενειακού μυός στην προσπάθεια να κλείσει το στόμα

Αδυναμία να κλείσει το στόμα αυθόρμητα λόγω της σοβαρής σκελετικής δυσαρμονίας

Θεραπεία

Ορθοδοντική θεραπεία (συμβατικά σιδεράκια)

Ορθογναθική χειρουργική σε άνω και κάτω γνάθο