Περιστατικό 17

Ενήλικας (μόνιμη οδοντοφυΐα)

Προβλήματα

Δυσαρμονία προσθιοπίσθιας σχέσης των γνάθων

Οπισθογναθισμός άνω γνάθου & προγναθισμός με ασυμμετρία κάτω γνάθου

Σοβαρός άνω συνωστισμός (έκτοπος υπερώια αριστερός άνω 2ος προγόμφιος)

Πρόσθια και οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση

Μειωμένη προβολή άνω χείλους στο προφίλ

Θεραπεία

Εξαγωγή 2 άνω προγόμφιων

Ορθοδοντική θεραπεία (συμβατικά σιδεράκια)

Ορθογναθική χειρουργική σε άνω και κάτω γνάθο