Περιστατικό 16

Ενήλικας (μόνιμη οδοντοφυΐα)

Προβλήματα

Δυσαρμονία προσθιοπίσθιας σχέσης των γνάθων

Οπισθογναθισμός και ασυμμετρία κάτω γνάθου

Βαθιά δήξη

Βαθιά γενειοχειλική αύλακα και αυξημένη αναδίπλωση κάτω χείλους

Θεραπεία

Ορθοδοντική θεραπεία (συμβατικά σιδεράκια)

Ορθογναθική χειρουργική (διόρθωση κάτω γνάθου)