Περιστατικό 15

Ενήλικας (μόνιμη οδοντοφυΐα)

Προβλήματα

Αυξημένη κατακόρυφη σκελετική αύξηση

Ασυμμετρία κάτω γνάθου

Σοβαρή πρόσθια ανεωγμένη δήξη

Μειωμένη προβολή άνω τομέων στο χαμόγελο

Θεραπεία

Ορθοδοντική θεραπεία (συμβατικά σιδεράκια)

Ορθογναθική χειρουργική σε άνω και κάτω γνάθο