Περιστατικό 13

Έφηβη (μόνιμη οδοντοφυΐα)

Προβλήματα

Παρατεταμμένη και πέραν του φυσιολογικού παραμονή του νεογιλού άνω δεξιού κυνόδοντα

Έγκλειστος άνω δεξιός μόνιμος κυνόδοντας

Θεραπεία

Ορθοδοντική θεραπεία (συμβατικά σιδεράκια)

Χειρουργική αποκάλυψη έγκλειστου κυνόδοντα Ορθοδοντική έλξη έγκλειστου κυνόδοντα στη σωστή θέση