Περιστατικό 14

Ενήλικας (μόνιμη οδοντοφυΐα)

Προβλήματα

Παλαιότερη εξαγωγή κάτω αριστερού 1ου μόνιμου γομφίου

Μετανάστευση γειτονικών δοντιών στον χώρο της εξαγωγής

Συνωστισμός άνω

Βαθιά δήξη

Θεραπεία

Ορθοδοντική θεραπεία (συμβατικά σιδεράκια) Διόρθωση οδοντικών σχέσεων & κλείσιμο διαστήματος παλαιότερης εξαγωγής