Περιστατικό 11

Ενήλικας (μόνιμη οδοντοφυΐα)

Προβλήματα

Δυσαρμονία οριζόντιας και κατακόρυφης σχέσης μεταξύ άνω και κάτω προσθίων δοντιών

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση (πλάγιοι τομείς και κυνόδοντες)

Υπεράριθμος κάτω τομέας

Δυσαρμονία μεγέθους άνω και κάτω 6 προσθίων δοντιών (μεγάλοι κάτω τομείς)

Θεραπεία

Εξαγωγή του υπεράριθμου κι ενός ακόμη κάτω τομέα

Ορθοδοντική θεραπεία (συμβατικά σιδεράκια)

Κλείσιμο όλων των διαστημάτων από τις εξαγωγές

Αποκατάσταση αρμονικής οριζόντιας και κατακόρυφης σχέσης μεταξύ των άνω και κάτω προσθίων δοντιών και των οδοντικών τόξων