Περιστατικό 12

Έφηβος (μικτή οδοντοφυΐα: συνδυασμός παιδικών και μόνιμων δοντιών)

Προβλήματα

Συνωστισμός

Απώλεια χώρου για την ομαλή ανατολή των άνω μόνιμων κυνοδόντων

Θεραπεία

Δημιουργία χώρων με προς τα πίσω μετακίνηση των άνω οπίσθιων δοντιών

Ορθοδοντική θεραπεία (συμβατικά σιδεράκια)