Περιστατικό 10

Νεαρός ενήλικας (μόνιμη οδοντοφυΐα)

Προβλήματα

Σοβαρός συνωστισμός

Θεραπεία

Εξαγωγή 4 μόνιμων προγόμφιων

Ορθοδοντική θεραπεία (συμβατικά σιδεράκια)