Περιστατικό 1

Παιδί (μικτή οδοντοφυΐα: συνδυασμός παιδικών και μόνιμων δοντιών)

Προβλήματα

Στενή άνω γνάθος

Δυσαρμονία προσθιοπίσθιας σχέσης των γνάθων

Οπισθογναθισμός κάτω γνάθου

Αυξημένη οριζόντια πρόταξη (απόσταση μεταξύ άνω και κάτω τομέων)

Παθολογικές κύστεις αμφοτερόπλευρα στην κάτω γνάθο λόγω χρόνιας φλεγμονής νεογιλών (παιδικών) δοντιών με πρόκληση σοβαρής απορρόφησης (καταστροφής) του οστού

Παρουσία τριών (3) έγκλειστων δοντιών στην κάτω γνάθο

Θεραπεία

Χειρουργική αντιμετώπιση κύστεων

Οδοντοπροσωπική ορθοπεδική γνάθων

Ορθοδοντική θεραπεία (συμβατικά σιδεράκια)

Πλήρης ίαση κύστεων και διευθέτηση έγκλειστων δοντιών στην σωστή τους θέση