Ορθοδοντική Εταιρεία 2019
Διαβάστε το άρθρο

Ορθοδοντική Εταιρεία 2019

Ορθοδοντική Εταιρεία 2019 – Ετήσιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος.

Ομιλία με τίτλο: In the era of digital technology, what is the role of orthodontic treatment with clear aligners. Evidence and limitations.