Ορθοδοντικές Συσκευές

Στο ιατρείο χρησιμοποιούνται όλων των τύπων οι ορθοδοντικές συσκευές.

Η επιλογή των ορθοδοντικών συσκευών που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση του κάθε ορθοδοντικού προβλήματος γίνεται πάντοτε με γνώμονα την επίλυση του προβλήματος και την παροχή ενός άριστου τελικού αποτελέσματος. Ωστόσο, η τελική επιλογή πραγματοποιείται κατόπιν συζήτησης και συμφωνίας με τους ασθενείς και τους γονείς, λαμβάνοντας επίσης υπόψιν τις ανάγκες και προσδοκίες σας σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα.

Σιδεράκια

Ορθοδοντικές συσκευές για ορθοπεδική θεραπεία σκελετικών προβλημάτων γνάθων

Ορθοδοντικές συσκευές για διατήρηση χώρου λόγω πρόωρης απώλειας νεογιλών δοντιών

Ορθοδοντικές συσκευές για έλεγχο και διακοπή βλαβερών έξεων

Συσκευές σκελετικής στήριξης
(μίνι-βίδες, μίνι-εμφυτεύματα, σκελετικές πλάκες)

Διαφανείς νάρθηκες

Ορθοδοντικές συσκευές για την αντιμετώπιση Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου (ΑΑΥ)

Νάρθηκες βρουξισμού

Συσκευές συγκράτησης ορθοδοντικού αποτελέσματος