Νίκαια Γαλλία 2019
Διαβάστε το άρθρο

Νίκαια Γαλλία 2019

Νίκαια Γαλλία 2019 – Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας.

Ομιλία με τίτλο: The effect of three different maxillary expanders on the upper airway; a cone-beam computed tomography, randomised controlled clinical trial (RCT).