Ημερίδα για Σχιστίες
Διαβάστε το άρθρο

Θεσσαλονίκη 2023, Ημερίδα για Σχιστίες

Ημερίδα για σχιστίες. Κλινική Αγιος Λουκάς

Ομιλία με τίτλο: Χειλεο-γναθο-υπερώϊο σχιστίες. Ο ρόλος της ορθοδοντικής στις διεπιστημονικές ομάδες αντιμετώπισης.