Διαβάστε το άρθρο

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Δεκέμβριος 2023

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Δεκέμβριος 2023

Ετήσιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος.

Ομιλία με τίτλο: Clear aligners and anterior open bite. Myths versus facts.