Ορθοδοντικός Θεσσαλονίκη, Dr Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Ορθοδοντικός Θεσσαλονίκη

Η ιατρός Δρ Αλεξάνδρα Κ. Παπαδοπούλου (Ορθοδοντικός Θεσσαλονίκη) επέλεξε να ακολουθήσει το επάγγελμα της Οδοντιάτρου γιατί η δημιουργία ενός όμορφου χαμόγελου στους ασθενείς συμβάλει ανεκτίμητα στην αύξηση της αισθητικής του προσώπου, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης τους.

Προπτυχιακές σπουδές

Εισήχθη στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μετά από πανελλαδικές εξετάσεις, επιτυγχάνοντας 5η θέση βαθμολογίας στην συνολική γενική κατάταξη πανελληνίως. Απέκτησε το Πτυχίο Οδοντιατρικής (DDS) και τον τίτλο της Χειρουργού Οδοντιάτρου εντός της προβλεπόμενης 5-ετίας σπουδών με βαθμό «Λίαν Καλώς».

Μεταπτυχιακές σπουδές

Επιλέχθηκε μετά από διαγωνισμό και συνέχισε τις σπουδές της ολοκληρώνοντας 3-ετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης  στο Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Εμφυτευματολογίας και Οδοντιατρικής Ακτινολογίας (Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ). Απέκτησε το Πτυχίο Ειδίκευσης στη Χειρουργική Στόματος και Εμφυτευμάτων με βαθμό «Άριστα» καθώς και τον τίτλο Ειδικού Χειρουργού Στόματος μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών του Υπουργείου Υγείας. Στην Μεταπτυχιακή Διατριβή της (Master of Science) διερεύνησε την επίδραση διαφόρων χειρουργικών τεχνικών και της ορθοδοντικής στην θεραπεία έγκλειστων δοντιών που σχετίζονται με οδοντογενείς κύστεις.

Πραγματοποίησε επίσης 2-ετή ερευνητική δραστηριότητα ως Επισκέπτης Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ όπου μελέτησε, με την χρήση πειραματικών μοντέλων, τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα φάρμακα επηρεάζουν την διάπλαση και αύξηση της κρανιοπροσωπικής περιοχής κατά την διάρκεια της εμβρυογένεσης, γεγονός που οδήγησε σε σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε συνέδρια.

Η δέσμευσή της στην παροχή άριστων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους ασθενείς την οδήγησε να διαγωνιστεί και να επιλεγεί ώστε να φοιτήσει στο 40-μηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης και διαπίστευσης από το «Δίκτυο Ευρωπαϊκών Ορθοδοντικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Erasmus (NEBEOP)», μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εργαστηρίου  Ορθοδοντικής (Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ).  Απέκτησε το Πτυχίο Ειδίκευσης στην Ορθοδοντική με βαθμό «Άριστα» καθώς και τον τίτλο Ειδικού Ορθοδοντικού από το Υπουργείου Υγείας μετά από επιτυχία στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Στην Μεταπτυχιακή Διατριβή της (Master of Science), η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Ιατρικές Σχολές Ιωαννίνων και Αθηνών καθώς και με την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ούλου Φινλανδίας, διερεύνησε την ανταπόκριση των χονδροβλαστών και των χονδροκυττάρων του κονδύλου της κάτω γνάθου σε συνθήκες διαφορετικής μηχανικής φόρτισης, χρησιμοποιώντας  πειραματικά μοντέλα και μεθόδους μοριακής βιολογίας. Αυτή η πρωτότυπη έρευνα επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ορθοδοντική Εταιρεία (European Orthodontic Society-EOS) ως μια από τις τρείς καλύτερες ερευνητικές εργασίες νέων ερευνητών για το έτος 2006 και παρουσιάστηκε ως ομιλία WJB Houston Research Awards κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου EOS, επίτευγμα που καταγράφηκε πρώτη φορά εντός του συγκεκριμένου θεσμού για νέο ερευνητή προερχόμενο από ελληνικό πανεπιστήμιο.  

Οι εκτενείς γνώσεις που η Δρ. Αλεξάνδρα Κ. Παπαδοπούλου απέκτησε μέσω των δύο οδοντιατρικών ειδικοτήτων συνδυάστηκαν επιτυχώς στην διδακτορική διατριβή (PhD) της (Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ), η οποία βαθμολογήθηκε από την εξεταστική επιτροπή ομόφωνα με βαθμό «Άριστα» και της απονεμήθηκε ο τίτλος «Διδάκτωρ Οδοντιατρικής». Σε αυτήν την κλινική έρευνα μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο οι ορθοδοντικές δυνάμεις επηρεάζουν την Καθοδηγούμενη Ιστική Αναγέννηση (Guided Tissue Regeneration-GTR) του οστού και των μαλακών ιστών στην ιδιαίτερα απαιτητική από πλευράς αισθητικής περιοχή των προσθίων δοντιών της άνω γνάθου, πριν την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Αυτή ήταν η πρώτη πρωτότυπη κλινική δοκιμή και επιστημονική δημοσίευση στη διεθνή βιβλιογραφία όπου χρησιμοποιήθηκε τρισδιάστατη (3D) απεικονιστική τεχνολογία για τη αξιολόγηση της ανταπόκρισης των οστικών περιοχών που υποβλήθηκαν σε αυτήν την μέθοδο GTR, γεγονός που οδήγησε επίσης σε πολυάριθμες παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Η εκτεταμένη ακαδημαϊκή της εμπειρία στη διδασκαλία την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι ο καθένας έχει έναν μοναδικό τρόπο να μαθαίνει, γεγονός που πρέπει να αναγνωριστεί από τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζουν. Ως αποτέλεσμα του πάθους της να διδάσκει τις πιο πρόσφατες τεκμηριωμένες γνώσεις και κλινικές μεθόδους αιχμής στις νέες γενιές ειδικευόμενων ορθοδοντικών, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τις πιο αποτελεσματικές παιδαγωγικές μεθόδους, παρακολούθησε και ολοκλήρωσε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Παιδαγωγικές Επιστήμες (Ανώτατη Εκπαίδευση Ενηλίκων) στο Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ.

Ακαδημαϊκό έργο

Αποτελεί πεποίθησή της ότι μέρος της δέσμευσής μας προς το επάγγελμα, την επιστήμη και την κοινωνία γενικότερα για το προνόμιο της παρεχόμενης δωρεάν δημόσιας παιδείας μέσω του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Εκπαίδευσης είναι να διδάσκουμε τις επόμενες γενιές επιστημόνων. Αυτή η αίσθηση του καθήκοντος την ώθησε και υπηρέτησε εβδομαδιαία για 8 χρόνια το Alma Mater της πανεπιστήμιο (ΑΠΘ) ως εθελόντρια προσκεκλημένη εισηγήτρια και κλινική εκπαιδεύτρια σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στα εργαστήρια που ειδικεύτηκε. 

Το 2014 και αφού διέπρεψε σε μια άκρως ανταγωνιστική διεθνή διαδικασία επιλογής, διορίστηκε ως Επίκουρη Καθηγήτρια Ορθοδοντικής στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ και εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία. Υπηρέτησε σε αυτό το πανεπιστήμιο για επτά χρόνια διδάσκοντας διάφορα γνωστικά πεδία της ορθοδοντικής θεωρίας, καθοδηγώντας και επιβλέποντας την κλινική εκπαίδευση ειδικευόμενων ορθοδοντικών, συντονίζοντας  τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Ορθοδοντική και επιβλέποντας ερευνητικές εργασίες όλων των επιπέδων Ανώτατων Ερευνητικών Τίτλων, συμπεριλαμβανομένων Masters, Διδακτορικών Διατριβών στην Κλινική Οδοντιατρική με κατεύθυνση την Ορθοδοντική (DrClinDent Orthodontics) και PhDs. Η αφοσίωσή της στην έρευνα υψηλής ποιότητας είχε ως αποτέλεσμα πολυάριθμες δημοσιεύσεις μετά από κρίση σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού αντίκτυπου (impact factor), απονομή εθνικών και διεθνών βραβείων και προσκλήσεις ως ομιλήτρια σε επιστημονικά συνέδρια.

Η συμβολή της Δρ Αλεξάνδρας Κ. Παπαδοπούλου στον ακαδημαϊκό χώρο αναγνωρίστηκε περαιτέρω μέσω του διορισμού της ως Επίκουρης Καθηγήτριας Ορθοδοντικής στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης (Ελβετία), σχολή η οποία βρίσκεται σταθερά στις υψηλότερες θέσεις παγκόσμιας ακαδημαϊκής κατάταξης.  Από τον Οκτώβριο του 2021, συνεχίζει εκεί τις διδακτικές και ερευνητικές της αρμοδιότητες και συντονίζει τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Ορθοδοντική. Λόγω της σημαντικής επιστημονικής και κλινικής εμπειρίας της στην επίδραση των ορθοδοντικών θεραπειών στους ανώτερους αεραγωγούς, της ανατέθηκε και ίδρυσε, συντονίζει και διευθύνει, εντός της μεταπτυχιακής κλινικής του τμήματος Ορθοδοντικής, την κλινική όπου αντιμετωπίζονται ασθενείς με Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου (ΑΑΥ) χρησιμοποιώντας ορθοδοντικές μεθόδους.

Ως διαπίστευση των διδακτικών δεξιοτήτων της και αναγνώριση της προσφοράς της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, της απονεμήθηκε ο τίτλος Fellowship in Higher Education Academy (UK) από την Ακαδημία Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσης, έχει διατελέσει εξωτερική εξεταστής σε πανεπιστήμια διεθνώς και συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας σε ακαδημαϊκές και επαγγελματικές συμβουλευτικές επιτροπές και συμβούλια που παρέχουν καθοδήγηση και θέτουν τα πρότυπα για την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας  στην ορθοδοντική ειδικότητα.

Ερευνητική εξειδίκευση

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα και εξειδίκευση εστιάζονται στα ακόλουθα:

Ως διεθνώς αναγνωρισμένη ειδικός στα παραπάνω γνωστικά πεδία, υπηρετεί ως κριτής σε όλα τα επιστημονικά περιοδικά της ορθοδοντικής ειδικότητας καθώς και σε επιστημονικά περιοδικά άλλων οδοντιατρικών ειδικοτήτων που έχουν υψηλό αντίκτυπο (high impact factor).

Κλινική εμπειρία

Παράλληλα με τις μεταπτυχιακές και ερευνητικές της δραστηριότητες στην Ελλάδα, άσκησε το επάγγελμα διατηρώντας ιδιωτικό ιατρείο από το 1996 έως το 2014 στην Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αυστραλία (2014-2021), άσκησε την ορθοδοντική στο Sydney Dental Hospital, όπου αντιμετώπισε και θεράπευσε ασθενείς με εκτεταμένο φάσμα σοβαρών ορθοδοντικών  προβλημάτων και συμμετείχε σε διεπιστημονικές ομάδες με Παιδοδοντίατρους, Περιοδοντολόγους, Προσθετολόγους, οδοντίατρους Επανορθωτικής και Αισθητικής Οδοντιατρικής, Γναθοχειρουργούς, Ειδικούς Ωτορινoλαρυγγολόγους, Παιδιάτρους, Πλαστικούς Χειρουργούς, Ιατρούς εξειδικευμένους σε προβλήματα παθήσεων ύπνου και ειδικούς διαφόρων άλλων γνωστικών πεδίων όπως Διατροφολόγους και Λογοθεραπευτές.

Ταυτόχρονα με τις ακαδημαϊκές της αρμοδιότητες στην Αυστραλία, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαιτούμενες εξετάσεις και αξιολογήσεις σε θεωρητικό και πρακτικό-κλινικό επίπεδο Γενικής Οδοντιατρικής και Ειδικότητας Ορθοδοντικής, ακολουθώντας τις σύμφωνες προϋποθέσεις της Αυστραλιανής Ρυθμιστικής Υπηρεσίας Επαγγελματιών Υγείας (Australian Health Practitioner Regulation Agency-AHPRA) και του Οδοντιατρικού Συμβουλίου της Αυστραλίας (Dental Board of Australia-DBA) για πτυχιούχους ξένων πανεπιστημίων. Απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γεγονός που αποτελεί πιστοποίηση των άριστων θεωρητικών γνώσεων και κλινικών της δεξιοτήτων με βάση διεθνή και αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και ελέγχου ποιότητας.  Έγινε πλήρως εγγεγραμμένη Ειδική Ορθοδοντικός και άσκησε ιδιωτικά το επάγγελμα σε μερικές από τις πιο διάσημες ορθοδοντικές κλινικές στο Σύδνεϋ.

Μέλος επαγγελματικών & επιστημονικών οργανισμών

Είναι μέλος των παρακάτω επαγγελματικών και επιστημονικών οργανισμών:

  1. Higher Education Academy-UK
  2. Australian Dental Association (ADA)
  3. Australian Society of Orthodontists (ASO)
  4. World Federation of Orthodontists (WFO)
  5. American Association of Orthodontists (AAO)
  6. European Orthodontic Society (EOS)
  7. Greek Orthodontic Society
  8. Orthodontic Society of Northern Greece
  9. Italian Society of Οrthodontics
  10. Stomatological Society of Northern Greece

Εγγεγραμμένη Ειδική Ορθοδοντικός

Διατηρεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είναι εγγεγραμμένη ως Ειδική Ορθοδοντικός στις παρακάτω ρυθμιστικές αρχές:

Χόμπι

Εκτός των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων και των κλινικών, περνά τον ελεύθερο χρόνο της μαγειρεύοντας (ειδικά τις αγαπημένες της ελληνικές παραδοσιακές συνταγές), εξασκώντας της ενσυνειδητότητά της και διατηρώντας την φυσική της κατάσταση μέσω του pilates και απολαμβάνοντας όλα τα είδη μουσικής (από ροκ έως κλασική όπερα και ελληνικά παραδοσιακά). Λατρεύει να επισκέπτεται χώρους τέχνης (τόσο εκθέσεις διάσημων μουσείων όσο και μικρές γκαλερί), να διαβάζει, να παρακολουθεί παραστάσεις αρχαίου ελληνικού δράματος, να ταξιδεύει και να κάνει ιστιοπλοΐα.

Μιλάει ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

Διαβάστε ΕΔΩ το αναλυτικό βιογραφικό