Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρίας Ορθοδοντικής
Διαβάστε το άρθρο

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2023

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2023
Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρίας Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας.
Ομιλία με τίτλο: Orthodontic excellence. Breaking down the barriers with 3D technologies.