Ορθοδοντικός Θεσσαλονίκη, Dr Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Αναλυτικό Βιογραφικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

01/09/1990 – 14/03/1996

Οδοντιατρική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

01/09/1999 – 01/09/2002

Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Εμφυτευματολογίας και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας. Οδοντιατρική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

01/09/2003 – 23/12/2006

Εργαστήριο Ορθοδοντικής. Οδοντιατρική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

01/10/2009 – 10/04/2013

Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Εμφυτευματολογίας και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ορθοδοντικής. Οδοντιατρική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

01/01/2019 – 31/12/2019 The University of Sydney.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 1. Federal Office of Public Health (FOPH), MEBEKO, Switzerland. Dentist, Specialist Orthodontist. GLN 7601001432154. (October 2021-to date)
 2. Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA)-Dental Board of Australia (DBA)
  • Dentist, Limited to Teaching and Research (August 2014-June 2018)
  • Dentist, Specialist Orthodontist (June 2018- to date). Κατόπιν εξετάσεων. Registration number: DEN0001909894
 3. New Zealand Dental Council
  • Dentist, Specialist Orthodontist (March 2018-to date). Κατόπιν εξετάσεων. Registration number: DD5914
 4. General Dental Council (GDC), UK
  • Dentist, Specialist Orthodontist (2013- to date) Registration number: 244469
 5. Hellenic Dental Association (Dental Council of Thessaloniki), Greece
  • Dentist (1996-2006)
  • Dentist, Specialist Orthodontist (2006- to date)

ΜΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 1. Fellowship Higher Education Academy (UK)
 2. Australian Dental Association (ADA)
 3. Australian Society of Orthodontists (ASO)
 4. World Federation of Orthodontists (WFO)
 5. American Association of Orthodontists (AAO)
 6. European Orthodontic Society (EOS)
 7. Greek Orthodontic Society
 8. Orthodontic Society of Northern Greece
 9. Italian Society of Orthodontics (SIDO)
 10. Stomatological Society of Northern Greece

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 1. 01η Οκτωβρίου 2021–σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια Ορθοδοντικής. Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Οδοντιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο της Γενεύης, Ελβετία.
 2. 1η Ιανουαρίου 2021–31η Δεκεμβρίου 2025: Επίτιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Ορθοδοντικής. Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Οδοντιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ, Αυστραλία.
 3. 6η Αυγούστου 2014–31η Δεκεμβρίου 2020: Επίκουρη Καθηγήτρια Ορθοδοντικής. Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Οδοντιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ, Αυστραλία.
 4. Ακαδημαϊκά έτη 2011 και 2012:  Επισκέπτης Λέκτορας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ορθοδοντικής. Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Οδοντιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 5. Οκτώβριος 2009–Ιούλιος 2014: Επισκέπτης Λέκτορας και κλινική επίβλεψη στις προπτυχιακές κλινικές και στα χειρουργία της μεταπτυχιακής κλινικής. Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Εμφυτευματολογίας και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας. Οδοντιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (περιοδικά με κριτές)

Η Δρ Αλεξάνδρα Κ. Παπαδοπούλου έχει συγγράψει και δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά ως κύρια (πρώτη) συγγραφέας, συν-συγγραφέας και επίσης ηγήθηκε σημαντικού αριθμού εργασιών (τελευταίος συγγραφέας, υπεύθυνος συντονισμού του ερευνητικού έργου καθώς και της διαδικασίας υποβολής και ελέγχων δημοσίευσης) εντός των ερευνητικών ομάδων που συμμετέχει.

Η ποιότητα όλων των δημοσιεύσεων έχει κριθεί με ανώνυμες διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν κοινή πρακτική σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού αντίκτυπου (impact factor) και λαμβάνουν χώρα πριν από την δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα.

 1. D Inauen, AK Papadopoulou, T Eliades, SN Papageorgiou. Pain profile during orthodontic levelling and alignment with fixed appliances reported in randomized trials: a systematic review with meta-analyses. Clinical Oral Investigations (March 2023, online ahead of print).
 2. E Chan, O Dalci, M Irving, R Byun, AK Papadopoulou, MA Darendeliler. Low levels of awareness of obstructive sleep apnoea amongst the Australian general public. Australasian Orthodontic Journal 2023; 39: 13-26.
 3. D Koletsi, AK Papadopoulou. Gender disparity in speakers of the European Orthodontic Society conferences held between 2015 and 2020: a cross-sectional report. European Journal of Orthodontics 2022 Dec 1;44(6):614-621.
 4. VM Hawkins, AK Papadopoulou, M Wong, N Pandis, O Dalci, MA Darendeliler. Authors response. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2022 Jun;161(6):766-767.
 5. E Chan, O Dalci, M Irving, Ρ Byun, AK Papadopoulou, MA Darendeliler. Low levels of awareness of obstructive sleep apnoea amongst the Australian general public. Australasian Journal of Orthodontics 2023; 39: 13 – 26.
 6. J Sambevski, AK Papadopoulou, Μ Foley, K Dalci, P Petocz, ΜΑ Darendeliler, Ο Dalci. Physical properties of root cementum: Part 29. The effects of LED- mediated photobiomodulation on orthodontically induced root resorption and pain: a pilot split-mouth randomized controlled trial. European Journal of Orthodontics 2022 Dec 1;44(6):650-658.
 7. BP Steele, N Pandis, MA Darendeliler, AK Papadopoulou. A comparative assessment of the dentoskeletal effects of clear aligners vs miniplate-supported posterior intrusion with fixed appliances in adult patients with anterior open bite. A multicenter, retrospective cohort study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2022 Aug;162(2):214-228.e4. 
 8. J Li, AK Papadopoulou, N Gandedkar, K Dalci, MA Darendeliler, O Dalci. The effect of micro-osteoperforations on orthodontic space closure investigated over 12 weeks: a split-mouth, randomized controlled clinical trial. European Journal of Orthodontics 2022 Aug 16;44(4):427-435.
 9. S Al-Shafi, N Pandis, MA Darendeliler, AK Papadopoulou. Authors’ response. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2022 Feb;161(2):e94-e95.
 10. AK Papadopoulou, D Koletsi, C Masucci, V Giuntini, L Franchi, MA Darendeliler. A retrospective long-term comparison of early RME-facemask versus late Hybrid-Hyrax, alt-RAMEC and miniscrew-supported intraoral elastics in growing Class III patients. International Orthodontics. 2022 Mar;20(1):100603.
 11. VM Hawkins, AK Papadopoulou, M Wong, N Pandis, O Dalci, MA Darendeliler. The effect of piezocision vs no piezocision on maxillary extraction space closure: A split-mouth, randomized controlled clinical trial. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2022 Jan;161(1):7-19.e2.
 12. S Al-Shafi, N Pandis, MA Darendeliler, AK Papadopoulou. Effect of light- emitting diode-mediated photobiomodulation on extraction space closure in adolescents and young adults: A split-mouth, randomized controlled trial. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2021 Jul;160(1):19-28.
 13. D Mistry, O Dalci, SN Papageorgiou, MA Darendeliler, AK Papadopoulou. Authors’ response. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2021 Apr;159(4):404-406.
 14. T Iwasaki, SN Papageorgiou, Y Yamasaki, MΑ Darendeliler, AK Papadopoulou. Nasal ventilation and rapid maxillary expansion (RME): a randomized trial. European Journal of Orthodontics 2021 Jun 8; 43(3): 283-292.
 15. M Wishney, A Sahu-Khan, P Petocz, MA Darendeliler, AK Papadopoulou. Australian Orthodontists Utilization and Attitude Toward a Government Funded Cleft Scheme. Cleft Palate and Craniofacial Journal 2021 Nov;58(11):1398-1404.
 16. IA Al Naqbi, EG Kaklamanos, AK Papadopoulou, AΕ Athanasiou. Orthodontic procedures, with or without extracting primary canines, for the interceptive management of palatally displaced permanent canines: a systematic review. Journal of Dentistry for Children (Chic). 2020 May 15;87(2):60-68.
 17. GC Cheung, O Dalci, S Mustac, SN Papageorgiou, S Hammond, ΜΑ Darendeliler, ΑΚ Papadopoulou. The upper airway volume effects produced by Hyrax, Hybrid-Hyrax, and Keles keyless expanders: a single-centre randomized controlled trial. European Journal of Orthodontics 2021 Jun 8;43(3):254-264.
 18. D Mistry, O Dalci, SN Papageorgiou, MA Darendeliler, AK Papadopoulou. The effects of a clinically feasible application of low-level laser therapy on the rate of orthodontic tooth movement: A triple-blind, split-mouth, randomized controlled trial.  American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2020 Apr;157(4):444-453.
 19. AK Papadopoulou, A Cantele, G Polychronis, S Zinelis, T Eliades. Changes in Roughness and Mechanical Properties of Invisalign® Appliances after One- and Two-Weeks Use.  Materials (Basel). 2019 Jul 28;12(15):2406.
 20. AK Papadopoulou, SN Papageorgiou, SA Hatzopoulos, A Tsirlis, AE Athanasiou. Alveolar ridge alterations in the maxillary anterior region after tooth extraction through orthodontic forced eruption for implant site development: a clinical CBCT study. European Journal of Orthodontics 2020; 42(3): 295-304.
 21. E Chan, O Dalci, P Petocz, AK Papadopoulou, MA Darendeliler. Authors’ response. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2018 Nov;154(5):616.
 22. A Bakopoulou, P Hoang, A Fathi, M Foley, C Dunstan, O Dalci, AK Papadopoulou,MA Darendeliler. A comparative histomorphological and micro computed tomography study of the primary stability and the osseointegration of The Sydney Mini Screw; a qualitative pilot animal study in New Zealand rabbits. European Journal of Orthodontics 2019; 41(4): 360-369. 
 23. AK Papadopoulou. Interview with Professor Steven Richmond, University of Cardiff, UK. Hellenic Orthodontic Review 2018; 21: 1-10. 
 24. AK Papadopoulou. The treatment of Class III malocclusion in growing individuals: an overview of contemporary evidence. Hellenic Orthodontic Review 2018; 21: 11-30.
 25. CM Ang Khaw, O Dalci, M Foley, P Petocz, MA Darendeliler, AK Papadopoulou. Physical properties of root cementum: Part 27. Effect of low-level laser therapy on the repair of orthodontically induced inflammatory root resorption: A double-blind, split-mouth, randomized controlled clinical trial. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2018 Sep;154(3):326-336.
 26. E Chan, O Dalci, P Petocz, AK Papadopoulou, MA Darendeliler. Authors’ response. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2018 Aug;154(2):159-161.
 27. D Ng, A Chan, O Dalci, P Petocz, AK Papadopoulou, MA Darendeliler. The transmission energy of 808nm laser through the alveolar process. A pilot study in maxillary premolar human extraction sockets.Journal of the American Dental Association 2018; 149:704-711.
 28. S Memmert, M Nokhbehsaim, A Damanaki, AVB Nogueira, AK Papadopoulou, C Piperi, EK Basdra, B Rath-Deschner, W Götz, JA Cirelli, A Jäger, J Deschner. Role of cathepsin S In periodontal wound healing-an in vitro study on human PDL cells. BioMed Central (BMC) Oral Health. 2018 Apr 5;18(1):60.
 29. E Chan, AK Papadopoulou, P Petocz, O Dalci, MA Darendeliler. Physical properties of root cementum: Part 26. Effects of micro-osteoperforations on orthodontic root resorption: A microcomputed tomography study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2018; 153: 204-213.
 30. S Memmert, A Damanaki, AVB Nogueira, S Eick, M Nokhbehsaim, AK Papadopoulou, A Till, B Rath, S Jepsen, W Götz, C Piperi, EK Basdra, JA Cirelli, A Jäger, J Deschner. Role of Cathepsin S in Periodontal Inflammation and Infection. Mediators of Inflammation 2017; 2017: 4786170.
 31. D Ng, A Chan, AK Papadopoulou, P Petocz, O Dalci, MA Darendeliler. The effect of low-level laser therapy on root resorption associated with orthodontic force: A micro-computed tomography study. European Journal of Orthodontics 2018; 25;40(3):317-325.
 32. AG Yüksel, SY Iskender, R Kuitert, AK Papadopoulou, K Dalci, MA Darendeliler, O Dalci. Differences in attractiveness comparing female profile modifications of Class II Division 1 malocclusion. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2017 Oct;152(4):471-476.
 33. PP Yeoh, L Cheng, AK Papadopoulou, MA Darendeliler. Effects of mechanical vibration on root resorption in the rat molar induced by heavy orthodontic force. Australasian Orthodontic Journal 2017; 33: 179-86.
 34. AK Papadopoulou, O Dalci, P Petocz, MA Darendeliler. Effects ofhybrid-Hyrax, alt-RAMEC and mini-screw reinforced heavy Class III elastics in maxillary retrusive growing patients. A 4-year follow-up pilot study. Australasian Orthodontic Journal 2017; 33: 199-211.
 35. BM Patterson, O Dalci, AK Papadopoulou, S Madukuri, J Mahon, P Petocz, A Spahr, MA Darendeliler. Authors’ response. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2017 Jul;152(1):12-13..
 36. BM Patterson, O Dalci, AK Papadopoulou, S Madukuri, J Mahon, P Petocz, A Spahr, MA Darendeliler. Authors’ response. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2017 Jun;151(6):1021-1022.
 37. BM Patterson, O Dalci, AK Papadopoulou, S Madukuri, J Mahon, P Petocz, A Spahr, MA Darendeliler. Effect of piezocision on root resorption associated with orthodontic force: A microcomputed tomography study. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2017;151(1):53-62.
 38. LM Buck, O Dalci, MA Darendeliler, SN Papageorgiou, AK Papadopoulou. Volumetric upper airway changes after rapid maxillary expansion: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Orthodontics 2017;39:463-473.
 39. LM Buck, O Dalci, MA Darendeliler, AK Papadopoulou. Effect of Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion on Upper Airway Volume: A Systematic Review. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2016 May;74(5):1025-43.
 40. BM Patterson, O Dalci, MA Darendeliler, AK Papadopoulou. Corticotomies and Orthodontic Tooth Movement: A Systematic Review. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2016 Mar;74(3):453-73.
 41. E Eross, T Turk, S Elekdag-Turk, F Cakmak, AS Jones, A Végh, AK Papadopoulou, MA Darendeliler. Physical properties of root cementum: Part 25. Extent of root resorption after the application of light and heavy buccopalatal jiggling forces for 12 weeks: A microcomputed tomography study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2015 Jun;147(6):738-46.
 42. AK Papadopoulou. Interview Professor Stef. Kyrkanides. Hellenic Orthodontic Review 2013; 16: 1-9.
 43. OE Kolokitha, AK Papadopoulou. Rapid palatal expander: An anchor unit for second molar distalization in Angle Class II treatment. World Journal of Orthodontics 2010;11(1):75-84.
 44. AK Papadopoulou, P Mourouzis, K Mastoras, L Tsalikis, S Kavadia-Tsatala. Contribution of Orthodontics in periodontal health with the use of orthodontic forces. Stoma 2010; 38: 117-122.
 45. OE Kolokitha, AK Papadopoulou. Impaction and apical root angulation of the maxillary central incisors due to supernumerary teeth: Combined surgical and orthodontic treatment. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2008; 134: 153-60.
 46. OE Kolokitha, AK Papadopoulou. Cleidocranial dysplasia: Etiology, clinical characteristics, diagnostic information and treatment approach. Hellenic Orthodontic Review 2008; 11: 21-33.  Manuscript writing and submission.
 47. AK Papadopoulou, DJ Papachristou, SA Chatzopoulos, P Pirttiniemi, AG Papavassiliou, EK Basdra. Load application induces changes in the expression levels of SOX9, FGFR3 and VEGF in condylar chondrocytes. Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Letters 2007; 581: 2041-6.
 48. AK Papadopoulou, S Sidiropoulou- Chatzigianni, A Tsirlis. Determining and prohibiting factors for the insertion of osseointegrating implants in growing patients. Stoma 2003; 31: 31-38. 
 49. AK Papadopoulou, A Tsirlis, S Sidiropoulou- Chatzigianni. Therapeutic management of congenitally missing maxillary lateral incisors. Stoma 2003; 31: 103-9. 
 50. EN Emmanouil-Nikolousi, M Goret-Nicaise, AK Papadopoulou, E Nikolousis, C Kerameos-Foroglou, A Manthos. Effects of retinoid analogue on embryonic craniofacial dysmorphism. Experimental study in the Balb/c mice. Scientific annals of the Faculty of Medicine 2003; 2: 9-15. 
 51. AK Papadopoulou, E Nikolousis, EN Emmanouil-Nikolousi. Facial clefts, teratogens and gene expression. Scientific Annals of the Faculty of Medicine 2003; 2:109-115.
 52. EN Emmanouil-Nikolousi, E Nikolousis, AK Papadopoulou, M Goret-Nicaise, C Kerameos-Foroglou. Morphological study of cranio-maxillo-mandibulo-facial dysmorphism manifestations, induced by retinoic acid in Balb/c mice embryos and by correlation of them with the morphological expression of Treacher-Collins and Nager syndromes outbreak at the human embryo. Stoma 2003; 31: 193-201. 
 53. AK Papadopoulou, E Mosa, I Lavrentiades. Therapy of periapical lesions. Scientific Annals of the Faculty of Dentistry 2002; 1: 125-36.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

AK Papadopoulou, O Dalci, MA Darendeliler. Postgraduate Education in Oceania.

In the book: Postgraduate Education in Orthodontics, A global Perspective.

Editors: Athanasiou AE, Eliades T. Thieme Publications 2015.

Thieme Publishers, 333 Seventh Ave., New York, NY 10010.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(Πανελλήνια και Διεθνή συνέδρια)

 1. A Nair, AK Papadopoulou,O Dalci, MA Darendeliler.  Effect of Vibration and Tooth movement on the Dental Pulp. Australian Society of Orthodontists (ASO) Annual Congress. Melbourne, Australia. March 2019.
 2. BP Steele, AK Papadopoulou, O Dalci, MA Darendeliler. Comparison of the efficacy of three treatment modalities for the treatment of anterior open bite malocclusions: A retrospective study. Australian Society of Orthodontists (ASO) Annual Congress. Melbourne, Australia. March 2019.
 3. D Mistry, AK Papadopoulou, O Dalci, MA Darendeliler.  The effect of low-level laser therapy on the rate of tooth movement with a shortened protocol. Australian Society of Orthodontists (ASO) Annual Congress. Melbourne, Australia. March 2019.
 4. J Yeo, MA Darendeliler, AK Papadopoulou, O Dalci. Orthopaedic correction of Class III malocclusion using skeletal anchorage and intraoral Class III elastics. Australian Society of Orthodontists (ASO) Annual Congress. Melbourne, Australia. March 2019.
 5. CM Ang Khaw, O Dalci, M Foley, P Petocz, MA Darendeliler, AK Papadopoulou. Physical properties of root cementum: Part 27. Effect of low-level laser therapy on the repair of orthodontically induced inflammatory root resorption: A double-blind, split-mouth, randomized controlled clinical trial. Annual Congress of the European Orthodontic Society. Edinburgh, UK. June 2018.
 6. B Patterson, O Dalci,MA Darendeliler, AK Papadopoulou. Corticotomies and orthodontic tooth movement. A systematic review. Annual Congress of the European Orthodontic Society. Montreux, Switzerland. June 2017.
 7. N Kohan, M Motokawa, H Sumi, AK Papadopoulou, O Dalci, MA Darendeliler. Effect of vibration on rate of tooth movement and root root resorption in rats, a micro-CT study. Australian Society of Orthodontists (ASO) Annual Congress. Melbourne, Australia. February 2016.
 8. E Chan, O Dalci, AK Papadopoulou, MA Darendeliler. The effects of micro-osteoperforations on orthodontic root resorption. Australian Society of Orthodontists (ASO) Annual Congress. Melbourne, Australia. February 2016.
 9. E McConnell, H Lenechan, A Spahr, AK Papadopoulou, MA Darendeliler. Alveolar distraction Osteogenesis: a novel bone-regenerative technique using orthodontic force in the westran pig. Australian Society of Orthodontists (ASO) Annual Congress. Melbourne, Australia. February 2016.
 10. D Ng, A Chan, O Dalci, AK Papadopoulou, J Antoun, P Petocz, MA Darendeliler. The effects of low-level laser therapy (LLLT) on orthodontic root resorption and pain management: a pilot study. Australian Society of Orthodontists (ASO) Annual Congress. Melbourne, Australia. February 2016.
 11. B Patterson, S Madukuri, O Dalci, AK Papadopoulou, J Mahon, P Petocz, A Spahr, MA Darendeliler. Australian Society of Orthodontists (ASO) Annual Congress. Melbourne, Australia. February 2016.
 12. JA Joseph Antoniraj, K Dalci, O Dalci, AK Papadopoulou, MA Darendeliler.PTHrP, TGFb-1 AND RANKL/OPG Interactions in Orthodontic tooth movement. Homeostasis and phenotype-rescue pathways within the periodontal ligament.Annual Congress of the European Orthodontic Society. Venice, Italy. June 2015.
 13. AK Papadopoulou, A Tsirlis, N Parisis, AE Athanasiou. Current 3D evidence in implant site development with orthodontic forces.“13th International Symposium of the Greek Orthodontic Society”. Athens, Greece. 5-6 April 2014,
 14. AK Papadopoulou, A Tsirlis, N Parisis, AE Athanasiou. Implant site development through orthodontic forced eruption. Annual Congress of the European Orthodontic Society. Reykjavik, Iceland. June 26-29, 2013.
 15. OE Kolokitha, AK Papadopoulou. Craniofacial and oral manifestations of Oculoauriculovertebral Dysplasia (Hemifacial Microsomia HFM, Goldenhar Syndrome). Case Presentation. World Federation of Orthodontists, 7th International Orthodontic Congress. Sydney, Australia. 6-9 February 2010.
 16. AK Papadopoulou, OE Kolokitha. Clinical manifestations of Cleidocranial Dysplasia correlated with new data of genetic mapping of the syndrome. World Federation of Orthodontists, 7th International Orthodontic Congress. Sydney, Australia. 6-9 February 2010.
 17. AK Papadopoulou, DJ Papachristou, P Pirttiniemi, EK Basdra. Mechanical regulation of SOX9, FGFR3 and VEGF signaling in condylar chondrocytes. World Federation of Orthodontists, 7th International Orthodontic Congress. Sydney, Australia. 6-9 February 2010.
 18. OE Kolokitha, AK Papadopoulou. Non-compliance treatment of a Class II malocclusion using rapid palatal expansion. Annual Congress of the European Orthodontic Society. Lisbon, Portugal. June 10-14, 2008.
 19. AK Papadopoulou. Impaction and dilaceration of both central incisors due to supernumerary teeth. Annual Congress of the European Orthodontic Society. Lisbon, Portugal. June 10-14, 2008.
 20. AK Papadopoulou, EN Emmanouil-Nikolousi, E Nikoloussis, M Goret-Nicaise, A Manthos. Correlation of human craniofacial clinical characteristics in Treacher-Collins and Nager Syndromes with the results in embryonic development after the administration of retinoic analogues during pregnancy in Balb/c mice. 24th Greek National Dental Congress. Thessaloniki, Greece. 29-31 October, 2004.
 21. EN Emmanouil-Nikolousi, ME Manthou, AK Papadopoulou, E Nikoloussis, T Papamitsou, A Manthos, J Thliveris. Immunohistochemical investigation of heat shock proteins in mice teratomata after in vivo administration of sodium valproate. 3rd Greek National Congress of Pharmacology. Thessaloniki, Greece. 14-15 February 2004.
 22. EN Emmanouil-Nikolousi, ME Manthou, AK Papadopoulou, E Nikoloussis, T Papamitsou, A Manthos, J Thliveris. Immunohistochemical study in teratomatas and defective tissues of pregnancy outcomes due to sodium valproate. 31st Conference of the European Teratology Society. Elsinor, Denmark. 7-10 September 2003.
 23. E Nikoloussis, AK Papadopoulou, EN Emmanouil-Nikolousi. Immunohistochemical localization of HSPs (Heat Shock Proteins) and their evaluation at the teratogenic role of Acitretin in cartilage development at the craniofacial area of mice embryos. 31st Conference of the European Teratology Society. Elsinore, Denmark. 7-10 September 2003.

ΠΡΟΣΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ

(Πανελλήνια και Διεθνή συνέδρια)

 1. AK Papadopoulou. Τίτλος ομιλίας:  Θεραπευτικές Επιλογές στο Σύνδρομο Απνοιών στον ύπνο-εκτός του CPAP ΤΙ? Ορθοδοντική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική. Πανελλήνιο διεπιστημονικό συμπόσιο: Διαταραχές ύπνου και χειρουργικής παχυσαρκίας. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία. Αθήνα, Ελλάδα. Μάιος 2023.
 2. AK Papadopoulou. Τίτλος ομιλίας: Χειλεο-γναθο-υπερώϊο σχιστίες. Ο ρόλος της ορθοδοντικής στις διεπιστημονικές ομάδες αντιμετώπισης. Ημερίδα για σχιστίες. Κλινική Αγιος Λουκάς. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Απρίλιος 2023.
 3. AK Papadopoulou. Τίτλος ομιλίας: The future is here. Expanding the frontiers of orthodontics with 3D imaging. 1st National Congress of the Hellenic Society of Dentomaxillofacial Radiology. Athens, Greece. 9-11 December 2022.
 4. AK Papadopoulou. Τίτλος ομιλίας: Orthodontic interventions with effects on the upper airways. Anatomic and functional assessemtn using 3D technology. 53rd International Congress of Societa Italiana di Ortodontia conjoint with 8th Mediterranean Orthodontic Integration Projest (MOIP) conference. Florence, Italy. 13-16 October 2022.
 5. AK Papadopoulou. Τίτλοι ομιλιών:
  • “Adjunctive interventions in Class III treatment. Can TADs expand the limits?” 
  • “Rapid Maxillary Expansion and its effects on the upper airways.  Challenges and limitations.” Mid-year conference of the Indian Orthodontic Society. July 2022 Athens, Greece.
 6. AK Papadopoulou, D Koletsi. Τίτλος ομιλίας: Gender gap in orthodontics, time for action? European Journal of Orthodontics session during the Annual Congress of the European Orthodontic Society, 2022 Limassol, Cyprus.
 7. AK Papadopoulou, D Koletsi, C Masucci, L Franchi, MA Darendeliler.  Τίτλος ομιλίας: Can adjunctive interventions and skeletal anchorage overcome the challenges of late treatment in Class III growing patients? A multicentre, long-term retrospective comparison. Annual Congress of the European Orthodontic Society. Limassol, Cyprus. 30 May-03 June 2022.
 8. AK Papadopoulou. Τίτλος ομιλίας: Rapid Maxillary Expansion and its effects on the upper airways. Challenges and limitations.  Greek Association for Orthodontic Study and Research. 14th May 2022.
 9. AK Papadopoulou. Τίτλος ομιλίας: Anatomic assessment and functional simulation of the upper airways in the digital era; what can we achieve with Rapid Maxillary Expansion (RME)? Australian Society of Orthodontists (ASO) Annual Congress. Perth, Australia. March 2022.
 10. AK Papadopoulou. Τίτλος ομιλίας: Current evidence on rapid maxillary expansion and its effects on the upper airways. Annual conference of the Greek Orthodontic Society. Thessaloniki, Greece. 4-5 December 2021.
 11. AK Papadopoulou. Τίτλος ομιλίας: In the era of digital technology, what is the role of orthodontic treatment with clear aligners. Evidence and limitations. Annual conference of the Greek Orthodontic Society. Thessaloniki, Greece. 6-8 December 2019.
 12. AK Papadopoulou & MA Darendeliler. Τίτλος ομιλίας: Treatement with sequencial clear aigners. New frontiers in invisible orthdontics. Annual Congress of the Australian Society of Lingual Orthdontics. Sydney, Australia. August 2019.
 13. G Cheung. O Dalci, MA Darendeliler, AK Papadopoulou. Τίτλος ομιλίας: The effect of three different maxillary expanders on the upper airway; a cone-beam computed tomography, randomised controlled clinical trial (RCT).  Annual congress of the European Orthodontic Society. Nice, France. June 2019.
 14. AK Papadopoulou.  Τίτλος ομιλίας: Possibilities and limitations of Invisalign treatment. Annual congress of the Australian Society of Orthodontists. Melbourne, Australia. March 2019.
 15. AK Papadopoulou. Τίτλοι ομιλιών:
  • Current advances in Class III treatment. How far can we push the limits?
  • Accelerating orthodontic tooth movement. Fast and furious at what cost?
 16. AK Papadopoulou, A Tsirlis, N Parisis, AE Athanasiou. Τίτλος ομιλίας: Orthodontic treatment prior to implant placement in areas of high esthetic demand. Annual conference of the Greek Orthodontic Society. Athens, Greece. 1-2 December 2012.
 17. AK. Papadopoulou, OE Kolokitha. Τίτλος ομιλίας: Etiology, clinical characteristics, diagnosis and treatment of Cleidocranial Dysplasia. Annual conference of the Greek Orthodontic Society. Thessaloniki, Greece. 12-13 December 2009.
 18. AK Papadopoulou, DJ Papachristou, P Pirttiniemi, EK Basdra. Τίτλος ομιλίας: From biologic responses to evidence based clinical treatment of dentofacial deformities with functional appliances. Annual conference of the Greek Orthodontic Society. Athens, Greece. 2-3 December 2006.
 19. AK Papadopoulou, DJ Papachristou, SA Chatzopoulos, P Pirttiniemi, AG Papavassiliou, EK Basdra. Τίτλος ομιλίας: Load application induces changes in the expression levels of SOX9, FGFR3 and VEGF in condylar chondrocytes. Annual congress of the European Orthodontic Society. Vienna, Austria. June 2006. WJB Houston Award Lectures session.
 20. AK Papadopoulou. Τίτλος ομιλίας: Molecular aetiopathogenesis of facial clefts. Annual conference of the Greek Orthodontic Society. Thessaloniki, Greece. 4-5 December 2004.

ΒΡΑΒΕΙΑ

 1. Κατόπιν πρόσκλησης από τον υπεύθυνο εκδότη της επίσημης  επιστημονικής έκδοσης (European Journal of Orthodontics) της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας (European Orthodontic Society), ηγήθηκε της συζήτησης σε συνεργασία με την Δρ Δέσποινα Κωλέτση (University of Zurich), τον Καθηγητή David Rice (Head of Department of Orthodontics, University of Helsinki, Finland) και τον Καθηγητή Frazer Mc Donald (Head of Orthodontics, Royal College of Surgeons of Edinburgh and former Head of Department Orthodontics, Kings College London UK) στο θέμα “Gender gap in orthodontics, time for action?”, κατά την διάρκεια της συνεδρίας που είναι αφιερωμένη στο European Journal of Orthodontics και εντός του πλαισίου των ετήσιων συνεδρίων της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας. Το συνέδριο διεξήχθη τον Μάιο του 2022 στην Λεμεσό της Κύπρου.
 2. “Best Scientific Project Award” για το 2021. Ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας (European Orthodontic Society). Ιούνιος 2021. Διαδικτυακές ομιλίες. Έλαβε δύο (2) από τα (5) βραβεία που δίνονται ετησίως για τις καλύτερες επιστημονικές εργασίες σε σύνολο 500-600 υποψηφιοτήτων.
  • BP Steele, N Pandis, MA Darendeliler, AK Papadopoulou.  Dentoskeletal effects of anterior open bite treatment with clear aligners versus skeletal plates in adults.
  • AK Papadopoulou, SN Papageorgiou, GC Cheung, T Iwasaki, MA Darendeliler.  Anatomical and functional changes of the upper airway induced by rapid maxillary expansion: a randomized clinical trial.
 3. Εξώφυλλο και βίντεο του μήνα, Απρίλιος 2020, στο “American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics”, το οποίο αποτελεί την μηνιαία επίσημη  επιστημονική έκδοση της Αμερικανικής Ομοσπονδίας  Ορθοδοντικών (American Association of Orthodontists) για την εργασία: D Mistry, O Dalci, SN Papageorgiou, MA Darendeliler, AK Papadopoulou. The effects of a clinically feasible application of low-level laser therapy on the rate of orthodontic tooth movement: A triple-blind, split-mouth, randomized controlled trial.  American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2020 Apr;157(4):444-453.

4. Η εργασία των “CM Ang Khaw, O Dalci, M Foley, P Petocz, MA Darendeliler, AK Papadopoulou. Physical properties of root cementum: Part 27. Effect of low-level laser therapy on the repair of orthodontically induced inflammatory root resorption: A double-blind, split-mouth, randomized controlled clinical trial.” έλαβε τις παρακάτω διακρίσεις:

5. Elston Storey Award 2020. Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ορθοδοντικών (Australian Society of Orthodontists) για την εργασία των  “ J Yeo, AK Papadopoulou, P Petocz, MA Darendeliler, O Dalci.  Orthopaedic correction of Class III using skeletal anchorage and intraoral elastics.”

6. Elston Storey Award 2019. Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ορθοδοντικών  (Australian Society of Orthodontists) για την εργασία των  “S Mustac, AK Papadopoulou, P Petocz, MA Darendeliler, O Dalci.  The effect of three different rapid maxillary expansion devices on buccal alveolar bone as measured on CBCT: A single-centre, randomised controlled clinical trial.”

7. Elston Storey Award 2017. Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ορθοδοντικών (Australian Society of Orthodontists) για την εργασία των “BM Patterson, O Dalci, AK Papadopoulou, S Madukuri, J Mahon, P Petocz, A Spahr, MA Darendeliler. Effect of piezocision on root resorption associated with orthodontic force: A microcomputed tomography study.

8. Βραβείο Dentsply Research Award 2015 για την εργασία των “BM Patterson, S Madukuri, O Dalci, AK Papadopoulou, J Mahon, P Petocz, A Spahr, MA Darendeliler. The Effect of Piezocision on Root Resorption Associated with Orthodontic Force: A Microcomputed Tomography Study.”

9. 2η θέση βραβείου κλινικής έρευνας (Clinical Research) Charley Schultz Resident Scholar Award στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Ορθοδοντικών (American Association of Orthodontists) για την εργασία των “D Ng, A Chan, O Dalci, AK Papadopoulou, MA Darendeliler. The effect of low-level laser therapy compared to sham laser on orthodontically induced root resorption: A pilot double-blinded split-mouth randomized controlled trial.”

10. Εξώφυλλο και βίντεο του μήνα, Ιανουάριος 2017, στο “American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics”, το οποίο αποτελεί την μηνιαία επίσημη  επιστημονική έκδοση της Αμερικανικής Ομοσπονδίας  Ορθοδοντικών (American Association of Orthodontists) για την εργασία “BM Patterson, O Dalci, AK Papadopoulou, S Madukuri, J Mahon, P Petocz, A Spahr, MA Darendeliler. Effect of piezocision on root resorption associated with orthodontic force: A microcomputed tomography study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2017 Jan;151(1):53-62.”

11. Η εργασία με τίτλο “AK Papadopoulou, DJ Papachristou, P Pirttiniemi, EK Basdra. Load application induces changes in the expression levels of SOX9, FGFR3 and VEGF in condylar chondrocytes” επελέγη, μετά από διαγωνισμό, από την επιστημονική επιτροπή του ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας (European Orthodontic Society) ως μια εκ των τριών καλύτερων εργασιών από νέους ερευνητές για το έτος 2006 και παρουσιάστηκε ως ομιλία WJB Houston Research Awards. Ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας. Βιέννη, Αυστρία. Ιούνιος 2006.