Συνέδριο ΕΕΟΓΑ
Διαβάστε το άρθρο

Αθήνα 2022, Συνέδριο ΕΕΟΓΑ

Συνέδριο ΕΕΟΓΑ – Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας.

Ομιλία με τίτλο: The future is here. Expanding the frontiers of orthodontics with 3D imaging.